Programový systém RPO

Programový systém RPO je určen pro vedení kompletní agendy firem. Je koncipován jako stavebnice, pracující se společnou datovou základnou. Jejím základním kamenem je podvojné účetnictví. Ve zjednodušené variantě je vhodný i pro menší firmy a podnikatele, stejně jako pro účetní firmy, které vedou účetnictví na zakázku (umožňuje zpracování libovolného počtu firem v rámci jedné instalace). Možnost volby jednotlivých modulů dovoluje navrhnout optimální sestavu podle zaměření, požadavků a velikosti firmy uživatele. To vše samozřejmě s ohledem na vstupní cenu softwaru. Důležitou vlastností softwarové architektury systému RPO je důsledné předávání informací mezi jednotlivými moduly. Tím systém snadno a účinně zabraňuje mnoha lidským omylům a šetří množství práce.

Základní rysy systému RPO

Rychle

Společnou datovou základnu v reálném čase využívají všechny části systému. Z toho plynou velké časové úspory při zadávání vstupních dat.
Použité technologie zpracování dat zabezpečují dostatečně rychlou odezvu i při statisících záznamů v datových souborech . Díky jednotnému ovládání všech částí systému, zvládne uživatel velmi rychle ovládání kterékoliv části.
Propracované sdílení dat v síti umožňuje skutečně týmovou práci. S informacemi, které vložil do systému jeden pracovník, může okamžitě pracovat další , může tedy rychle navazovat na jeho práci.

Přesně

Díky společné datové základně a úzké součinnosti jednotlivých částí systému nevznikají "hluchá místa".
Prostřednictvím celé řady křížových kontrol, které lze provést v kterémkoliv okamžiku, lze zamezit chybám a nepřesnostem . Systém prostřednictvím společné datové základny automaticky zabezpečuje shodu mezi účetními daty a ostatními agendami (sklady,saldo,…).

Operativně

Pokud je systém provozován opravdu v reálném čase (vstupy dat s minimálním zpožděním proti skutečnému životu), pak jsou v kterémkoliv okamžiku k dispozici přesná a aktuální data . Jsou to jak data účetní , tak momentální stav závazků a pohledávek, finančních prostředků, stavu skladů atd.
Při propojení centrály firmy s pobočkami prostředím subsystému PŘENOSY jsou k dispozici reálná data o firmě jako o celku tak často, jak často se provede přenos dat (obvykle 1x denně).
Základní účetní výkazy – rozvahu a výsledovku, jakož i reálné stavy účtů lze získat v kterémkoliv okamžiku. To umožní operativní rozhodování managementu.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 57087.